Energia


A megújuló energiák nagyobb arányú felhasználása hozzájárulna környezetünk állapotának megőrzéséhez. Kiválthat olyan nem megújuló, (szén, kőolaj, urán, stb.) energiaforrásokat, melyek egyrészt kimerülőben vannak, másrészt szennyezik környezetünket.
A legfontosabb, Magyarországon szóba jöhető energiaforrások:
- napenergia,
- szélenergia,
- vízenergia,
- geotermikus energia,
- biomassza.
Gyűrűfűn törekszünk a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú felhasználására. Rendezési tervünk előírja, hogy: „Valamennyi létesítménynél gondoskodni kell a napenergia aktív és/vagy passzív hasznosításáról, illetve egyéb megújuló energiaforrás bevonásáról.”
2 fontos megújuló energiaforrást használunk a családi házak szintjén.
Egyik a napenergia passzív hasznosítására szolgáló napkollektor. 2 fajtáját alkalmazzuk: a sík és tartály-kollektort. Mindkettő a nap fényenergiáját alakítja át hőenergiává. A síkkollektorban a déli tájolású tetőfelületen kitett üvegfelület mögötti csőkígyóban a folyadék (általában víz) felhevül és akár 80-90%-a hasznosul. Egy 4 tagú család részére, 50 l/nap használattal számolva, egy 200 literes melegvíztárolóra és 6 m2 napcsapdára van szüksége.
Napunk évente annyi energiát juttat a Földre, mint amennyi energiát 60 milliárd tonna kőolajjal állíthatnánk elő. Ha ennek csak 1%-át hasznosítanánk, akkor a világon minden ember annyi energiát fogyaszthatna, mint egy átlag amerikai.
A napkollektor működtetése nem jár zajjal, környezetbarát és házilag, viszonylag olcsón elő lehet állítani a berendezést.
Napelemeket 2 háztartásban és a Közösségi házban alkalmazunk a faluban.
Gyűrűfűn, a biomassza felhasználásán a közelről, legális úton beszerzett téli tüzelőt értjük. A fát vagy a helyi erdőkből gyűjtjük össze, vagy az erdésztől kérünk egy vágás utáni területet, melyről összeszedhetjük a karvastagságú ágakat. Ez a fa nemcsak a ház melegét adja, de a téli melegvíz szükségletet is kielégíti. Ugyanis a kályhák többségébe egy vastartály van beépítve, amiben a melegvíz felmelegszik, ha ég benne a tűz. Vastag vályogfalú házaink jól szigetelnek, télen melegek, nyáron nincs szükség légkondicionálóra.
Meg nem újuló energiát a következő szinteken használunk:
Az áramellátás villamos távvezetéken biztosított a falu határáig. Onnan földkábeleken jut tovább a családi házakhoz, hogy ne rontsa a tájképet.
Nyári időszakban sütésre-főzésre palackos gázt a legtöbb háztartás használ.
Járműveink igyekszenek telekocsiként közlekedni, üzemanyag fogyasztásunk átlag alatti.
Összességében, energiafelhasználás terén, -ami a legkritikusabb pontja ökológiai lábnyomunk (energia, lakóhely, közlekedés, táplálék, hulladék) nagyságának,- jóval az átlag magyar szint alatt vagyunk.